2

აუტისტო

ძირითადად გამოიყენება მილენიალ განდონა ბავშვებში, რომელიც მიზნად ისახავს მიმართული ადამიანის დამცირებას, როდესაც სინამდვილეში ამ სიტყვის მომხმარებელზე დაბალი დონე ფაქტობრივად არ არსებობს.

-შე აუტისტო ყლეო!
-ნელა ბრატ კალიასკიდან არ გადმოვარდე.