0

წამო ამოვფხიკოთ

როდესაც მამისმტყვნელი გალიაკია და ბოლო იმედი მოწეული ბოთლიდან ამოფხეკვაა

-სპირტი გაქ?
-კი
-გააძრე და წამო თესლი ტოჩკა ვიცი