0

კუტუკვერცხება

საყვარელი მამრობითი სქესის პატარა ბავშვი დიდი ყვერებით

ჩემი კუტუკვერცხება ბიჭი ენაცვალა ბებია! (რასაც ხშირად მოსდევს ბავშვის კოცნა კუტუკვერცხებში)

0

კუტუკვერცხება

სიტყვა რომლითაც პატარა ბავშვებს (ბიჭებს) ეფერებიან , რათა ხაზი გაუსვან რომ ოჯახში გვარის გამგრძელებელი დატანტალებს და მამას ტყვილა არ უიმასქნია მისი ცოლი. .

გენაცვალოს მამა კუტუკვერცხებში.
ჩემი კუტუკვერხცება ბიჭი სადაა ენაცვალოს ბაბუა .