1

ლაშას მამა გარდაიცვალა

სიტყვათა ეს შეხამება გამოიყენება მაშინ, როდესაც შავი სამყაროს წარმომადგენლები თანხას გთხოვენ და გემუქრებიან. თქვენ კი ამ გონივრული მანევრით საშუალებას აძლევთ საკუთარ თავს რომ გამომძალველები მოგვიანებით ნახოთ.

ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ