2

ჰა დაარჭობდი?

ამ ტერმინის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გზას მიუყვება 2 ან მეტი ვაჟიშვილი და გზად შეხვდებათ ძუძუებგადმოყრილი და ტრაკმომარჯვებული მდედრი, რომელიც მათი აზრით სექსის ნაკლებობას განიცდის

-ნახე რა გოგოა, დაარჭობდი?
-იმენა არ ამოვასუნთქებდი