0

აფხორვა

როდესაც ადამიანი უხერხულ, მეტად შესაშმუშნ სიტუაციაში აღმოჩნდება

--ვაა ეგ გოგო მოგწონს ამექს?
-- არა,ძმაო ვმეგობრობთ უბრალოდ (აიფხორა)