0

მუ*ელი

გოგო, რომელიც თითქმის ყველა ბიჭთან ამყარებს სექსუალურ აქტს.

- შვება რამეს ?
- კი ძმა, მუ*ელია, მოგცემს უეჭველი.