აბაიუდნი - განმარტებები - ბიძერი
4

აბაიუდნი

ქუჩური გარჩევის პროცესში კონტრშეტევაზე გადასვლა

..