0

ბოთლის გამოფხეკვა

მოსაწევის მოძიების ალტერნატიული გზა გალიაკის ( იხ. გალიაკი) დროს. ბოთლი, რომლითაც ბევრჯერ მოიწია, იჭრება და დალექილი ნამწვავი იფხიკება შემდგომში გადასამუშავებლად.

- ნწ აუ სმნ, არაფერი არ გაიჩითა... ისევ ბოთლი უნდა გამოვფხეკოთ.