3

ძარღვიანი სიგარა

ერთობ უცნაური სინონიმი მამაკაცის სასქესო ორგანოსი. პარალელი გავლებულია რა სიგარასთან , რადგან ხდება ორივე მათგანთან ორალური კავშირი.

- ძარღვიანი სიგარა გინდათ ?
- არა
- ეგ თქვენ გგონიათ რომ არ გინდათ..
(ამონარიდი მსოფლიო კინო შედევრიდან "დაბოლილები 2")