4

გაყლეზე

იდი ნა ხუის გადათარგული ფორმა, წავიდეს დაახვიოს, მოისპოს და გადაშენდეს.

გააჯვას რა ვაბშე დაიკიდე , გაყლეზე რაა