0

მომავალი

ძველი ბიჭი რომელსაც სამომავლოდ ქურდობის პერსპექტივა აქვს და აქტიურად ფიქრობს სახელზე

-ხელს ვისურტყავ ბიჭო?!.მომავალი ვარ,შენდედაშევეცი