0

ქეთაიონ

მამულას საყვარელი ქიმიური სიტყვა, რომელიც გამოიყენება ქიმიის გაკვეთილზე (იხ. მაგალითი) სიტყვა ასევე გვხვდება ქიმიის სახელმძღვანელოებში სახეცვლილი ფორმოთ ან მოგვესმის შკოლნიკი ნაცნობებისგან.

-ქეთაიონ იზ ე პოზიტივლი ჩარჯდ აიონ ბიქოზ ითს ნეიმ ქონსისთს ოფ ქეთს ენდ ქეთს არ ფოზიტივ ენიმალს