0

კუბოში შაშლიკივით ტრიალებს

გამოიხატება როდესაც მკვდარ ადამიანს დაცინიან ან არცვენენ, ან ზედმეტად ბევრს ახსენებენ, რის გამოც მისი გვამი სირცხვილისგან ტრიალს არ წყვეტს.

თოფურია ალბათ კუბოში შაშლიკივით ტრიალებს