1

მიგაჰიტლერპაკუცებ

მუქარის ერთ-ერთი ფორმა, გავრცელებულია უმეტესად ყმაწვილებს შორის და გულოსხმობს უკიდურეს ძალადობას მუქარის მსხვერპლის მიმართ.

აუ გააჯვი რაა, თორე მაგრად მიგაჰიტლერპაკუცებ