1

საბოტაჟი

ე.წ. დედისტყვნა, პროჭზე დაორთქლება. გამოიყენება მოწინააღმდეგის მომენტალურად განადგურებისათვის.

- დედაშენს გავუკეთებ საბოტაჟს მუტელზე