1

ვაი

ე.წ. უწმაწური სიტყვების მაგნიტი, გინების მოტივატორი

- ვაი
- ვაი შენ და დედისტყვნა