0

მოგაძოვებ ფანჩარს

ამბობს ადამიანი რომელსაც ბრიტვის გამოგონება არ გაუგია რადგან ფერმაში ცხოვრობს

-ჩემი ფანჩარი ვძოვე თუ მაგარი არიყოს