0

გალანდია

სიტყვა რომელსაც იყენებენ აწ დრომოჭმული ძია კაცები. მათ გავლენა აქვთ რუსული მეტყველების და ასო ბგერა ჰ -ს ნაცვლად იყენებენ გ-ს. ამის მაგალითებია გერაინი , განტელი, გამაკი, გიბრდი,გიპნოზი და სხვა.

- გალანდიაში მყავს ქალი მოტყნული გამაკშიი აუფფ რა დრო იყო მაგის დედას შევეცი ..