3

გოჭი თავის დედის პროჭით

როდესაც კონკრეტულ სიტუაციას არაფერი არ აკლია და ამას მთქმელი პოეტური ოსტატობით გამოხატავს!

იმ დღეს სუფრაზე ყველაფერი იყო დაჟე გოჭი თავის დედის პროჭით!