0

მაწოვ?

სიტყვით მივმართავთ ფინანსურად არამდგრად ძმაკაცს, რომელსაც სიგარეტი არ აქვს და ვთავაზობთ სიგარეტს. ასევე შეიძლება პირდაპირი მნიშვნელობით ვუთხრათ თუ გვინდა ჩვენი პენისი ძმაკაცის პირში ჩავდოთ.

-თორნიკე მაწოვ?
-მაიტა ერთსაც მოვწევ
-(ბოზური ღიმილი)