0

გაწევა

რაიმე ნივთის ან ნივთების უკითხავად აღება/წაღება/მოპარვა

"უბნის კამანდამ ვაკის მაგარი ბაითი გაწია"

"იმდღეს ბიჭო ლანკას შეყვარებულს მაგარი მოსაწევი გავუწიეთ"

0

გაწევა

რაიმე ნივთის მოხერხებულად მითვისება

გიორგიმ ნიკას ტელეფონი გაუწია

0

გაწევა

სხვისი ნივთის ძალდატანებით დაუფლება. ძირითადად გაწეული ნივთი ლომბარდში აღმოჩნდება 1-2 საათში.

შეჩემა ბექას აიფონი გავუწიე.