0

ბოზეეშ

ეს არის სიტყვა რომელიც პატიოსან ქუჩაში მდგომ პიროვნებას აძლევს უფლებას თავის დედას არ შეეხოს ბოლომდე და ამის გამო არ ამთავრებს სიტყვას ბოზიშვილი. ბოზეეშ

-გუშინ რა ბილეთი გავმაზე ბოზეეშ!!

0

ბოზეეშ

უნივერსალური სიტყვა რომელიც გამოიყენება განცვიფრების, აღტაცების ან გაკვირვების გამოსახატად.

-ბოზეეშ, რა მაგარი მანქანაა და ა.შ.

0

ბოზეეშ

უნივერსალური სიტყვა რომელიც გამოიყენება განცვიფრების, აღტაცების ან გაკვირვების გამოსახატად.

-ბოზეეშ, რა მაგარი მანქანაა და ა.შ.