0

რატომ სუნთქავ?

პიროვნება როგორც ესეთი: ახვარი დამპალი სულის პატრონი! რატომ დაიბადა?

იმ კარმანჩიკის დედას შევეცი დედაშენს აბორტის ფული რო მოპარა!