1

გამოთვრევდა

სიტუაცია როდესაც ადამიანი ალკოჰოლის მიღების შედეგად თვრება და ყლევდება

მაგას ნუ ალევინებთ თორე მერე თვრევდება