0

შენხელას ვჯვავ ბიჭო!

მუქარის ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდი.

-ხელი გაწი ბიჭო!
-ვისა ბიჭო ჩემდედასვტენე!
-წესივრად ბიჭო შენხელას ვჯვამ!