0

ყლისძირი

სიტყვათა შეთანხმება რომელიც განმარტავს არც თუ ისე სასიამოვნო შეხედულებას ამათუიმ პიროვნების მიმართ

შეხედე იმ ყლისძირს
შე ყლისძირო