0

დედისპირი

ორი სიტყვისგან შემდგარი სიტყვათა შეთანხმება რომელთა ერთად გამოყენების შემთხვევაში ენიჭება ახალი მნიშვნელობა და უმეტესად გამოიყენება სხვადასხვა სალანძღავი სიტყვის წინ, ამ სიტყვას ძირითადად ხმარობენ ორალური სექსის მოყვარული ახლაგაზრდები, რომელთა ფანტაზიებს საზღვარი არ აქვს

შენი მოგიტყან დედისპირი!
ჩავაჯვი დედისპირში.