0

ყლეზე გადაიჭიხვინე/გადაილესე

გამოიყენება აღშფოთებულ ძმაკაცთან საუბრისას მისი დამშვიდების მიზნით.
(იშვიათად საუბრის თავიდან ასაცილებლად)

- "ტვინი მომიტყნა უკვე"
- "ყლეზე გადაიჭიხვინე/გადაილესე შეჩემა"