0

ცალთვალა გველი

იგივეა რაც - დიშლა ანუ ყლე.

- ოო ეგ მაგარი აცუნდრუკებულია, ცალთვალა გველი უნდა ფაიძაღი.