1

აყლისთავდა

“აყლისთავდა” წაიქცას მეორე ფორმაა გამოიყენება მაშინ როცა ერთი ადამიანი მიდის და წაიქცევა მაშინ მეგობარი მეგობარს ეუბნება

-ნახე შეჩემა ის გოგო როგორ აყლისთავდა
-(იცინის)