1

ბოზიიიშ

ამბობენ როცა ვინმეს საქციელით
გაოცდებიან მაგ: პიროვნებამ სალტო
იგივე ჰაერში ბრუნი გააკეთა

-ბოზიიიშ რა გააკეთა
-აბა ბიჭო

0

ბოზიიიშ

ამ დროს რაღაც ისეთი დაინახე რამაც ძალიან გაგაოცა მაგალითად გოგო საკმაოდ სექსუალური უკანალით.

ნახე რანაშაა
ბოზიიიშ :ო