შიგ ხო არა გაქ? - განმარტებები - ბიძერი
1

შიგ ხო არა გაქ?

მოკითხვის ერთერთი ფორმა.

ბიჭო შენ შიგ ხო არა გაქ?! სად ხარ დაკარგული?!