0

დაკვერცხება

წრიული ფორმის კამერიანი სხეულის მიერ ოვალურ აგრეგატში გადასვლა მასზე ვერტიკალური დეფორმაციისას

ნუ აზიხარ, დაკვერცხდება