შეურაცხყოფა - განმარტებები - ბიძერი
1

შეურაცხყოფა

შეურაცყოფის, შეურაწყოფის და შეურაძყოფის ორთოგრაფიული ეტალონი

ასეთმა შეურაცხყოფამ ძალიან დამდრგუნა