1

მოლაპარაკე ყლე

არაფულადი გზავნილის სახეობა, რომელიც გამოირჩევა მეტყველების საკომუნიკაციო უნარით და დაბალი მიხვედრილობით

ამანათია თქვენს სახელზე