1

ბერმუტელი

ბებერი მუტელი. გამოიყენება მამრების მიერ, იმ ასაკში შესული/მოხუცი მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის აღსანიშნად, რომელთანაც სექსუალურ კავშირს დაამყარებდა.

-ბიჭო ჩვემ ქიმიის მასწავლებელს რა ძუძუები აქვსსს
-ხოო, მაგარი ბერმუტელია