0

აუ 20 თეთრს დამიკლებ?

როცა ფული გაკლდება და ნაგლიმოლარეა და არ გიკლებს და თან ყველაზე გამოყენებადი სიტყვაა თბილისში

აუ 20 თეთრი დამიკელი რა!
კამერა იყურება და არ შემილია