1

ნუ ოფლიანობ

უმეტესწილად მიმართულია მეგობრისკენ, რომელიც ძალიან ცდილობს რაღაცის გაკეთებას და არ გამოსდის.

მაგ: როდესაც მეგობარი პრო*ზე იხევა , რომ მოგიყვეს ამბავი , მაგრამ სიტყვებს ვერ ალაგებს.
სინონიმი: ნუ ბუქსაობ.