0

მეტა

მეტაში ყოფნა ნიშნავს, დროის გარვეულ მანძილზე პოპულარულობას და სიძლიერეს.

აუ რა ტანკები რამდენი ხნით უნდა იყვნენ მეტაში.