1

ზღარბი მოვჯვი

შიშის უმაღლესი ზომა, როდესაც ადამიანი ჩაჯმის დონიდან ზღარბის მოჯმაზე გადადის.

კაჭომ მანქანა ისე ატარა, უკან ზღარბი მოვუჯვი.