0

მწოველა

ადამიანი რომელიც ხშირად აკეთებს ლოკვა-წოვით ვარჯიშებს. არ აქვს მნიშვნელობა სქესს მთავარი არის მისი ენა და ხელის ჟესტიკულაციები. გამოიყენება ცინიკურ წინადადებებში და ასევე პირდაპირი მნიშვნელობით.

1)- თენგო შე მწოველა
- გააჯვი რა ეგრე ნუ დამცინი
2)- ბიჭო, ნატალი როა მაგარი ნაშა ჩვენ უბანში მაგარი მწოველაა ბოზიშ.