0

კატავასიობა

სიტუაცია, როდესაც რაღაც საკითხმა გამოიწვია აბსურდული, ქაოტური გარემო. მომდინარეობს იმერული დიალექტიდან.
სინონიმები - გაურკვევლობა; არეულობა

"რა ხდება? რა კატავასიობაა?"