0

რავი შენ

პასუხი ‘როგორ ხარ’-ზე რომელმაც თავი დაიმკვიდრა პირად მიმოწერებში. ამ სიტყვების ცალ-ცალკე განმარტება გასაგებია, მაგრამ როდესაც ზემოხსენებული ფორმით გვწერენ, ასეთ შემთხვევაში ყლეზე ვკიდივართ

ყლეზე დაკიდების კლასიკური მაგალითი კი მდგომარეობს შემდეგში:

- პრივეტ როგორ ხარ? :)
- რავი შენ