0

უხელფეხო

მოუხერხებელი, არაფრის გამკეთებელი

- წადი ბანკში და შეიტანე საწევრო
- წამომყევი რა არ ვიცი
- რა უხელფეხო ხარ