0

გასტიკინებული

ეს სიტყვა გამოხატავს დანაყრებულის აღმატებით ფორმას.
როდესაც იმდენად მაძღარი ხარ რომ ვეღარ სუნტქავ.
სინონიმები: გამობესკვილი, გასესვილი.

აუ, გავსტიკინდი იმდენი ვჭამე