2

პიზდაისკატელი

ასე მიმართავენ პიროვნებას რომელსაც მარტივად შეუძლია ნებისმიერი ნაშის დაკერვა.

გივის დაურეკე გივის მაგარი პიზდაისკატელია ეგაა, აგდებს ვინმეს