0

აი ია?

ეს საქართველოს ერთ-ერთ საყვარელ ქალაქში, ქუთაისში გავრცელებული კითხვითი წინადადებაა, რაც ინტონაციის გარეშე უბრალოდ არაფერია. ითარგმნება როგორც "ეს ის არიის?"

-აი ია?
-კი ეგ არი.