1

ხრენასოსი

ჩლენასოსის გამძაფრებული ვარიანტი, რომელიც გახლავთ სიტყვა დაყლევებულის (იხილეთ განმარტება) სინონიმი.

რა კაი გოგოა და რა ხრენასოსი შეყვარებული ყავს ...