0

გაშანსვა

როდესაც ადამიანი ცდილობს საპირისპირო სქესის ინდივიდი განაწყოს მისდამი სიმპათიით.

-ის გოგო უცნაურად გიპაჭუნებს თვალებს.
-ჰო ეგ მაგრად მეშანსება